pratima barua pandey hasteer kanya | full lyrics 2020 ||

Pratima barua pandey hasteer kanya Lyrics in both assamese and english language.This is a very famous goalparia lokogeet .

hastir kanya lyrics


pratima barua pandey hasteer kanya Lyrics in Assamese

হস্তীৰ কন্যা, হস্তীৰ কন্যা
বামুণেৰ নাৰী,
হস্তীৰ কন্যা, হস্তীৰ কন্যা
বামুণেৰ নাৰী,
মাথায় নিয়া তাম কলসী ও
সখি হাতে সোণাৰ ঝাৰি সখীও…
ও মোৰ, হায় হস্তীৰ- কন্যাৰে,
খানিক দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া ৰে।
হস্তীৰ কন্যা, হস্তীৰ কন্যা
বামুণেৰ নাৰী,
মাথায় নিয়া তাম কলসী ও
সখি হাতে সোণাৰ ঝাৰি সখীও…
ও মোৰ, হায় হস্তীৰ- কন্যাৰে,
খানিক দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া ৰে।


hastir kanya lyrics

Hostir konyahostir konya, baamuner nari

mathai niya taam kolshio, shokhi haate sonar jhari, shokhi

o mor hai hostir konya re

khaniko doya nai, mahutok lagiya re.

paatira koriya konya bariya dilen paao

mathar upor kaal jethi o

sokhi kore poncho raao sokhio, sokhi

balutil til ponkhi kande, balute poriya

gauripurer mahut kande osokhi ghor bari charia sokhi o

aaiok charilong. baiyok charilong, charilong sonar puri

biyao koriya chariya aashilong o

sokhi olpo boyosher nari sokhi o

o mor daantal hatir mahut re

jedin mahut shikar jai

narir mon mor jhuriya roi re

aakashote nai re chondro, tara kemon jole

je nar ir purush nai re

sokhi rape ki kaam kore, sokhi oLeave a Reply

error: Content is protected !!