Ejoni Pahariya Suwali Lyrics - Rakesh Reeyan & Karishma | AxomLyrics

Ejoni Pahariya Suwali Lyrics – Rakesh Reeyan & Karishma |

Ejoni Pahariya Suwali Lyrics, sung By Rakesh Reeyan and Karishma Devi. Published on 2nd March 2019. Romantic Assamese Song.

Ejoni Pahariya Suwali Lyrics

Audio Credits 

  • Song: EJONI PAHARIYA SUWALI
  • singers- Rakesh Reeyan & Karishma Devi
  • Music- Geet
  • Special Additional Music Programming/Mix/Master- Polash Gogoi
  • Lyrics/Tune- Amlan/Bhupen
  • Label: RAKESH REEYAN MUSICAL

Ejoni Pahariya Suwali Lyrics

Ejoni pahariya suwali
Najanu naam thikona
Hodai ahi hopunote
Hunai premor kobita

O Gulapi ronga boga dugale
Korise muk boliyaa
Beka beki sawonire
Karhi nile kolijaa

Bukur majot jolise
Premor holita
Khabo hubo nuwaru
Kinu korila

Hopunotu tumie
Dithokotu tumie
Monor mjaot tumi tumi
Tumi Bhabona

Ejoni pahariya suwali
Najanu naam thikona
Hodai ahi hopunote
Hunai premor kobita…

Pahari suwali mur pahariya mon
Misa morom di nothoba hiya khon
Ekhon dighol nodi hoi ase mur morom
Muru hole tumi moiu tumar hom..

Bhoiyamor tumi morom loga deka
Kolijate kinu morom hanila
Hopunote tumi mur dithokotu tumi
Monor majot tumi tumi
Tumi bhabona

Ejoni pahariya suwali
Najanu naam thikona
Hodai ahi hopunote
Hunai premor kobita…

Oi nagini ne tumi
Ne misimi Suwali
Tumar morome
Kore hiya moni

Proti pole pole
Mur dusokute vahi
Thake janane
Tumar sobi khoni

Bhoiyamor tumi morom loga deka
Kolijate kinu morom hanila
Hopunote tumi mur dithokotu tumi
Monor majot tumi tumi
Tumi bhabona

Ejoni pahariya suwali
Najanu naam thikona
(Hodai ahi hopunote
Hunai premor kobita…) -2x

[crp]

Music Video Of Ejoni Pahariya Suwali Lyrics