System Lyrics - Sevdaliza | AxomLyrics

System Lyrics – Sevdaliza

System Lyrics – Sevdaliza from “Raving Dahlia” album is the latest English song. System Lyrics are written by Leon Den Engelsen, Mucky & Sevdaliza while the song is produced by Mucky & Sevdaliza.

System Lyrics - Sevdaliza

System Song Details:

Song: System
Album: Raving Dahlia
Singer: Sevdaliza
Produced by: Mucky & Sevdaliza
Lyrics: Leon Den Engelsen, Mucky & Sevdaliza

System Lyrics

I’m done, it’s gone
You’re dead to me, I’m done
And I’m too sensitive to be your pedestal
And I’m too sensitive to be your pedestal

I’ll always remember the pearls in your eyes
I’ll always remember you made me feel alive
I’ll always remember the pearls in your eyes
I’ll always remember you made me feel alive

I’m donе, it’s gone
You’re dead to mе, we’re done
And I’m too sensitive to be your pedestal
And I’m too sensitive to be your pedestal

I’ll always remember the pearls in your eyes
I’ll always remember you made me feel alive
I’ll always remember the pearls in your eyes
I’ll always remember you made me feel alive

I’m done, it’s gone
You’re dead to me, we’re done
And I’m too sensitive to be your pedestal
And I’m too sensitive to be your pedestal

System Song Video