Prey Lyrics - Alice Glass | AxomLyrics

Prey Lyrics – Alice Glass

Prey Lyrics by Alice Glass is the latest English song from the album “PREY//IV”. Prey lyrics were written by Alice Glass while the song is produced by ​Jupiter Keyes.

Prey Lyrics

Prey Song Details:

Song Prey
Album PREY//IV
Singer Alice Glass
Produce by Jupiter Keyes
Lyricist Alice Glass

Prey Lyrics

This song is an instrumental

Prey Song Video